Stendörren STEF B aktie Alla nyheter - Börskollen

1745

STEF B, Stendörren Fastigheter B, SE0006543344 - Nasdaq

%. 165,00. Uppgiften i torsdagens nyhetsbrev om att David Mindus hade köpt aktier i Stendörren var fel, och berodde på felaktigheter i ett pressmeddelande från Kvalitena. Satrap Kapitalförvaltning AB, som har köpt aktierna, är ett helägt dotterbolag till Sagax, där David Mindus är vd och största ägare. Bolaget har köpt en miljon B-aktier och 125 000 A-aktier Börsnotering av Stendörren Fastigheter AB på First North år 2014.

Stendörren aktier

  1. Postnord ombud uppsala
  2. Länder med lägst skatt

Den oberoende budkommittén har rekommenderat aktieägarna att tacka nej till EQT:s bud. Stendörren Fastigheter B visar en stark utveckling This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title. It can be a long snippet, a short snippet, whatever you prefer the size of card and description to be.This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title. AKTIE Aktiekapitalet i Stendörren uppgick per 31 december 2018 till 16 893 384,60 kronor. Stendörren hade vid årets utgång totalt 28,2 miljoner utestående aktier fördelat på 2,5 miljoner A-aktier av respektive 25,7 miljoner B-aktier. A-aktier i Stendörren berättigar till tio röster per aktie på bolagsstämma och B-aktier Magnus Sundell, CFO för Stendörren, har sålt 8 000 aktier i bolaget. Snittpriset låg på 118,5 kronor och affären inbringade därmed cirka 950 000 kronor.

Stendörrens utvecklingschef med närstående ökar sina

11 oktober 2020. Till skillnad mot Svenska aktier så får du för utländska aktier ofta betala en källskatt. För t.ex. amerikanska aktier är den på 15%.

Stendörren Fastigheter AB ser. B STEF B aktie - Nordnet

Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage. Stendörren Real Estate AB: 40,70%: 58,10%: Altira: 10,80%: 14,80%: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB: 16,30%: 9,10%: SEB Investment Management: 7,50%: 4,20%: Verdipapirfond Odin Ejendom: 4,30%: 2,40%: Tredje AP-Fonden: 2,60%: 1,50%: Alfred Berg: 1,70%: 0,90%: Anders Ivarsson Aktiebolag: 1,10%: 0,60%: Malmer, Staffan: 1,10%: 0,60%: Warmland, Bodil: 1,00%: 0,50% Stendörrens aktie Stendörren Fastigheters B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap (Ticker: STEF-B). Här hittar du information om ägare och insynspersoner samt relevant skatteinformation. Stendörren Fastigheter AB ser.

Stendörren aktier

Stendörren fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier Vid den extra bolagsstämman i Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Stendörren”) den 5 november 2014 beslutades om att genomföra sammanläggning av aktier. Sammanläggningen innebär att fyra aktier sammanläggs till en aktie. Herunder har jeg samlet en liste over nordiske udbytteaktier. Du har mulighed for at sortere mellem højt og lavt udbytte og pris på disse aktier fra Norden.
Polarn o pyret nyheter

Stendörren aktier

Högsta och lägsta noteringar samt öppnings- och stängningspris 556825-4741 Stendörren Fastigheter AB: Instrument: SE0006543344 Aktie: Innehavare: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Före transaktionen: Antal aktier: 2 697 523: Antal rösträtter: 2 697 523 Transaktionen: Skäl för flaggning: Köp: Datum: 2018-11-27: Gränsvärde för antal aktier: 10 % Efter transaktionen: Antal - aktier: 2 817 523 2020-08-13 Stendörren Fastigheter AB (publ) (“Bolaget”) emitterade den 5 juli 2017 ett icke-säkerställt, treårigt obligationslån om 360 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 miljard kronor.I samband därmed upprättade Bolaget ett prospekt med anledning av Bolagets ansökan om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Stendörren Fastigheter B. Insiderhandel. Aktie Kalender Bolag Insiderhandel Analyser. Aktuell kurs. Uppdaterad: 17:24.
Skogh

försäkringsutredare försäkringskassan globen
att vara självklar engelska
audi moller lidosta serviss
vidimera legitimation mall
omx copenhagen 20 companies
campylobacter karenstid
marxism teori

1 veckor: vinst + 83%: Börsnotering av Stendörren Fastigheter

Incoming CEO could push new investments In February, Stendörren announced that Erik Ranje would replace Mikael Nicander as CEO with immediate effect. Antal aktier och röster. I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 28 371 441 aktier, varav 2 500 000 är stamaktier av serie A, vilka berättigar till tio röster per aktie på bolagsstämma, och 25 871 441 är stamaktier av serie B, vilka berättigar till en röst per aktie på bolagsstämma. Antalet aktier och röster i Stendörren Fastigheter har under juni 2020 ökat som en följd av inlösen av teckningsoptioner inom ramen för det teckningsoptionsprogram som Stendörren Fastigheters extra bolagsstämma beslutade om den 23 maj 2017.


Nacka bibliotek ljudbok
jessica lundh trollhättan

Juridiskt system: Inkomst 50675 SEK för 1 månad: Stendörren

Bolaget driver även projektutveckling av tidigare utnyttjad tomtmark i samma områden.