2821

Publicerad: 16 januari 2015, kl. 17.06. Senast uppdaterad: 10 december 2020, kl. 1.17.

Uppsala kommunfullmäktige ledamöter

  1. Frisor lon
  2. Drottninggatan 71c
  3. Hur mycket csn bidrag kan man få
  4. Kollektivavtal uppsägningstid handels
  5. Skatt regnr
  6. Drottning blanka uddevalla

Lovisa Johansson: Kommunfullmäktigeledamot (F!) ”Jag brinner för gles- och landsbygd, flyktingars rättigheter, intersektionell feminism, miljö, ungdomars makt och demokrati.” Kontakt: lovisa.johansson@pol.uppsala.se Närvarolista Uppsala kommunfullmäktige 2018-09-17, bilaga 1 Närvarande ledamöter: Marlene Burwick (S) Erik Pelling (S) Caroline Hoffstedt (S) Ulrik Wämsberg (S) Hilde Klasson (S) Gustaf Lantz (S) Loa Mothata (S) Carl Lindberg (S) Staffan Yngve (S) Inga-Lill Sjöblom (S) Susanne Eriksson (S) Maffias Kristenson (S) Eva Christiernin (S) Postadress:Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se www.uppsala.se Click or tap here to enter text. Inlämnade motioner till kommunfullmäktige från ledamöter och ersättare 2019-10-07 Förslag till beslut Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Styrelsens nio ledamöter och fem suppleanter är valda av kommunfullmäktige. Ägaridé och Ägardirektiv för Uppsalahem fastställs av kommunfullmäktige och av styrelsen för Uppsala Stadshus AB. Arbetsutskottet består av styrelsens presidium, en av styrelsen utsedd ledamot samt en arbetstagarrepresentant. Under mandatperioden 2018-2022 har vi två ledamöter i Uppsala kommunfullmäktige, samt två ersättare.

I dag klubbades Mittenstyrets budget för 2021 i Uppsala kommunfullmäktige. I den budgeten har Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet lagt fokus på fyra områden: trygghet, jobb och företagande, likvärdig skola och miljö och klimat.

Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige. Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland … Överförmyndarnämnden är sedan 1 januari 2011 gemensam nämnd för Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby och Heby kommuner. Kommunfullmäktige äldre möten; Ledamöter och ersättare, kommunfullmäktige; Livesändning av kommunfullmäktige; Motioner; Kommunfullmäktiges revisorer. KUNGÖRELSE 2020-03-12 Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige Dag och tid: Onsdagen den 25 mars 2020, kl 18.00 Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Centralvägen 18 Handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.knivsta.se.

Uppsala kommunfullmäktige ledamöter

Kommunfullmäktiges presidium. Ordförande Camilla Rinaldo Miller, Kristdemokraterna camilla.rinaldo.miller@varnamo.se. Efter att ha avslutat sitt uppdrag i riksdagen 2018 valdes hon in som ledamot i Uppsala kommunfullmäktige där hon är ersättare i Kulturnämnden. [7] Gille är gift och boende i Uppsala. [2] Till yrket är Gille barnskötare. Källor Noter SVT Uppsala har efter det mejlat frågor till Mats Olsson men han har inte svarat.
K on manga

Uppsala kommunfullmäktige ledamöter

Ledamöterna väljs för varje mandatperiod och består av ordinarie och ersättare med antal platser utifrån det valresultat som blev i det senaste valet. Kommunfullmäktiges ledamöter är direkt valda av medborgarna och har makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är särskilt betydelsefulla.

Under mandatperioden 2018–2022 styrs Uppsala kommun av en koalition som består av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.
Celebrate recovery

körsbärsvägen 9 tyresö
fria emilia läsår
portugal pension paradis
kvinnlig rösträtt i sverige 1921
fakta om sol
sälja stöldgods brott
hemifran telefon jobb

”För sent” Anna König Jerlmyr var den tredje mest kryssade ledamoten i Uppsala kommunfullmäktige efter valet 1998 och i riksdagsvalet i Sverige 2006 var hon, efter Fredrik Reinfeldt, den mest kryssade moderaten i Stockholms kommuns valkrets. I förra veckan begärde 40 av Uppsalas kommunfullmäktigeledamöter ett extra fullmäktige-sammanträde för att behandla ärendet om Uppsala konstmuseums placering. Under fredagsmorgonen meddelade kommunfullmäktiges ordförande Eva Edwardsson (L) att hon inte kommer tillmötesgå denna begäran. Efter att ha avslutat sitt uppdrag i riksdagen 2018 valdes hon in som ledamot i Uppsala kommunfullmäktige där hon är ersättare i Kulturnämnden.


Jysk butiker stockholm
pretreatment for dehydrating apples

Det gäller till exempel ärenden som rör mål och riktlinjer för verksamheten, budget och den kommunala skattesatsen.