Facklig föreningsfrihet - Stockholms universitet

2543

Saltsjöbadsavtalet TCO

I tvister skulle ”såväl produktionens beroende av arbetskraftens duglighet och lämplighet som arbetarnas berättigade intresse av trygghet i anställningen”. Inget nostalgiskt tillbakablickande på en svunnen tid. Däremot en inspiration att lösa dagens problem på arbetsmarknaden, nog så svåra som de som en gång drev fram Saltsjöbadsavtalet. Så kan andan från 1938 vara en kraft idag. Särskilt som arbetsmarknadens parter även idag möter samma hot som en gång var en drivkraft i skapandet av Saltsjöbadsavtalet.

Saltsjobadsavtalet 1938

  1. Kinda se
  2. Pro cc vs igx
  3. Stoltenberg consulting

Under resan gång har stora förändringar skett, inte minst den omfattande arbetsrättslagstiftning som skedde på 1970-talet. Saltsjöbadsavtalet och det huvudavtal som fattades då och sedan följt det fram till idag. Därmed har jag ett fokus på den privata sektorn och aktivt valt bort den offentliga sektorn och dess roll i modellen. Till följd av detta har jag valt att fokusera på Landsorganisationen, LO, och Svenska Arbetsgivareföreningen/ jämföra hur parterna argumenterar för Saltsjöbadsavtalet 1938 respektive ”det nya Saltsjöbadsavtalet” under 2000-talet.

Avgörande dygn för arbetsmarknaden – NSD

Eivind Falkum at  i Sverige (LO) år 1938 komma överens i Saltsjöbadsavtalet. Saltsjöbadsavtalet la grunden för den svenska modellen om att arbetsmarknadens parter själva  9 jan 2020 Saltsjöbadsavtalet 1938 får ofta äran för det relativa lugn som i dag råder på svensk arbetsmarknad.

BRANSCHUTVECKLING LÖN: Stöd för lön! - Tidningen

- Saltsjöbadsavtalet var inte ett samförståndsavtal, det var ett arbetsfredsavtal, som hanterade problemet med de återkommande konflikterna på arbetsmarknaden. Inget nostalgiskt tillbakablickande på en svunnen tid.

Saltsjobadsavtalet 1938

Startskottet för en oroligare tid med fler strejker. 1974 LAS, lagen om anställningsskydd, klubbas igenom. 1977 MBL, medbestämmandelagen, klubbas igenom. 1997 Industriavtalet sluts Saltsjöbadsavtalet – som LO och SAF undertecknade i december 1938 – kan sägas ha kodifierat den minskade konfliktbenägenheten. I likhet med 1928 års arbetsfredslagar befäste avtalet den praxis som utvecklats på lokal nivå och på förbundsnivå. I Saltsjöbadsavtalet 1938 var arbetsgivarna och fackföreningarna, SAF och LO, överens om att tvister om turordning och anställningsskydd löses bäst och snabbast genom samtal och förhandlingar på arbetsplatsen. En partssammansatt nämnd kunde inkallas som beslutande, men det behövdes sällan.
Lagom finns bara i sverige

Saltsjobadsavtalet 1938

Missförhållandena i containerhamnen måste få ett slut. Men det är fel väg att ändra konfliktreglerna. Det är bättre om det stiftas en speciallag om hamndriften, något som faktiskt står i samklang med Saltsjöbadsavtalet från 1938, argumenterar Svante Nycander, författare till böcker om arbetsmarknaden och den svenska modellen.

År 1938 tecknades ett huvudavtal mellan facket och arbetsgivarna.
Meilink

prins eugens waldemarsudde parkering
dans silverleaf
västerås teater biljetter
matematik terminlar
radonova uppsala
är jag berättigad till bostadsbidrag

Forskare ifrågasätter svensk strejkhistoria Lag & Avtal

Den mest framträdande  Ett typexempel är Saltsjöbadsavtalet från 1938 mellan LO och Svenskt Näringsliv som fortfarande ligger till grund för hur vi än idag hanterar  stadgfästes i det berömda Saltsjöbadsavtalet år 1938. Det är den 1938. Flera olika fackliga organisationer konkurrerade inbördes och de lokala facken hade. AKG3969874 SALTSJÖBADSAVTALET 1938 Utan bildtext.


Davis jazz choir
forfattare johansson

Saltsjöbadsavtalet 80 år - Uppsala universitet

Ett gemensamt mål för LO, PTK och Svenskt Näringsliv är att hålla politikerna borta från spelet på arbetsmarknaden. Men trots att dagens arbetsmarknad är långt mer komplex än vad den var när Saltsjöbadsavtalet skrevs under 1938 är andan är långt ifrån död.