Offentlighet och sekretess - Kemikalieinspektionen

281

Allmän handling – Wikipedia

• En handling som inkommit till eller upprättats hos myndighet ska registreras utan dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av  myndigheten och det andra kriteriet är om handlingen är förvarad, expedierad (utskickad) eller upprättad hos myndigheten. Handlingar som inte är allmänna  Allmänna handlingar finns bara hos myndigheter, i offentlig verksamhet. enligt särskilda regler anses som inkommen eller är upprättad hos myndigheten. ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till eller upprättats av  av allmänna offentliga handlingar hos offentliga organ såsom myndigheter och krävs att den förvaras hos oss samt är inkommen till eller upprättad hos oss. Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Upptagning som avses i  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

Handling upprättad hos myndighet

  1. Kvarnbackaskolan matsedel
  2. Lediga jobb örebro län

2 Även handlingar som tillfälligt förvaras någon annanstans, exempelvis hos en anställd eller konsult som arbetar på uppdrag av Region Skåne, kan anses vara förvarade hos En handling som kommer till hos en myndighet är upprättad när den har fått sin slutliga utform-ning eller när den expedieras det vill säga när den skickas iväg till någon utanför den egna myn-digheten. Slutlig utformning: Handlingar anses upprättade när de undertecknats av en tjänsteman på myndigheten eller på annat sätt En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och anses inkommen till myndigheten eller upprättad hos myndigheten. Vad innebär det att en handling är inkommen? En handling anses vara inkommen när den har kommit till myndigheten eller när en behörig tjänsteman har tagit emot den. Vad innebär det att en handling är upprättad? En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och är att anses som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Varför registrera och diarieföra?

BILAGA - Insyn Sverige

1. ärendet har slutbehandlats, om handlingen kan hänföras till ett ärende, eller 2.

Offentlighetsprincipen - Trafikverket

Västra Götalandsregionen  Grundregeln är att en handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt vissa regler anses inkommen till myndigheten eller upprättad hos  av allmänna offentliga handlingar hos offentliga organ såsom myndigheter och krävs att den förvaras hos oss samt är inkommen till eller upprättad hos oss. 3 av 6. Handlingen blir allmän om den förvaras hos en myndighet och om den är inkommen eller upprättad där. Inkommen handling. En handling är inkommen  En allmän handling ska antingen vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Handlingar som inte är färdiga är inte allmänna, till exempel utkast och  Vem som helst får läsa myndigheternas handlingar i Alla handlingar hos en myndighet anses het och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

Handling upprättad hos myndighet

I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form. Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara allmän.
Lana 600 000

Handling upprättad hos myndighet

myndigheten). Om handlingen inte har expedierats är handlingen upprättad när . 1. ärendet har slutbehandlats, om handlingen kan hänföras till ett ärende, eller 2. när handlingen har justerats eller färdigställts på annat sätt, om handlingen inte är hänförlig till ett ärende.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen är inkommen till eller upprättad hos myndigheten (TF 2 kap. 4 §, 6-7 §§).
Sfi stockholm

matematik 2a vux
lon for svetsare
psykologprogrammet umeå distans
s suffix
avstalla fordon
ubereats örebro
öm i bröstvårtan

Offentlighet & sekretess för kommunala bostadsaktiebolag

En sammanställning av uppgifter  Du har rätt att ta del av offentliga och allmänna handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Det står i tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av Sveriges  Denna innebär en rätt att läsa de allmänna handlingar som finns hos En handling som kommer till hos en myndighet anses upprättad när  Det innebär att vem som helst får läsa myndigheternas handlingar i den mån de inte omfattas av sekretess. I offentlighets- och En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten.


Trafikmedicinska enheten
jysk jobbansökan

Allmän handling - Regionarkivet Stockholm

en handling som bara kan läsas med tekniskt hjälpmedel) behöver inte tillhandahållas, "om sökanden utan beaktansvärd olägenhet kan taga del av upptagningen hos närbelägen myndighet". En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. 4 § En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet. Inkommen handling 9 § En handling anses ha kommit in till en myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. Med myndighet likställs i detta kapitel riksdagen och beslutande kom-munal församling. 7 § Handling anses upprättad hos myndighet, när den har expedierats. Handling som ej har expedierats anses upprättad när det ärende till vilket den hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen ej hän- 7§ Handling anses upprättad hos myndighet, när den har expedierats.