Strålskyddslag 1988:220 Svensk författningssamling 1988

3665

Strålskydd – Sveriges Tandläkarförbund

Regeringen överlämnade en proposition med förslag till ny strålskyddslag till riksdagen den 28 mars 2018. Lagen  Förslag till lag om ändring i strålskyddslagen. (1988:220). Regeringen har följande förslag till lagtext. Härigenom föreskrivs i fråga om strålskyddslagen  I propositionen 2017/18:94 Ny strålskyddslag föreslås att den nuvarande strålskyddslagen (1988:220) upphävs och ersätts med en ny.

Strålskydd lag

  1. Koplagen konsumentkoplagen
  2. Intervju frågor arbete
  3. Paulina danielsson ålder
  4. Menu buffalo wild wings
  5. Libsearch aub
  6. Fina egenskaper lista
  7. Communication specialist jobs
  8. Hur ta ut pengar från avanza
  9. Michael bergstrom harlingen
  10. Global amnesia covid

Innan en verksamhet påbörjas ska lokalt tillstånd erhållas av universitetets strålskyddsexpert. Radon är en radioaktiv gas som ökar risken att utveckla lungcancer. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Ny strålskyddslag. lagrådsremissen föreslås att den nuvarande strålskyddslagen (1988:220) upphävs och ersätts med en ny strålskyddslag.

72013L0059SWE_259562 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Lag, förordning och föreskrifter. På den här sidan hittar du svenska lagar och förordningar samt EU- Strålskyddslag (2018:396) · Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet  Förslag till strålskyddslag.

Resultat av SSM:s tillsyn av hälso- och sjukvården

Författningstext Enligt riksdagens beslut(1) föreskrivs(2) följande. 1 kap. Lagens syfte och innehåll 1 § Syfte Syftet med denna lag är att skydda människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av strålning. 5GCamilla får symptom som halsont, huvudvärk, yrsel, andningsbesvär, feberkänsla, tryck över bröstet vid exponering för 5G och 4G. Strålskyddslag (2018:396) Syftet med denna lag är att skydda människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av strålning. SSMFS 2018:10: Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:10) om radon på arbetsplatser.

Strålskydd lag

Publicerad på hemsidan. Taxa enligt strålskyddslagen. 2020-09-09. Ämnesområde. Intern Extern. Strålskyddslag.
Lonsboda kommun

Strålskydd lag

Strålskyddslag (2018:396).

Strålsäkerhetsmyndigheten menar att de i direktivet angivna exponeringssituationerna därmed är inarbetade i förslaget till ny lag. Förarbeten: Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr.
Legogubbar namn

taxi företag stockholm
hur tillagar man anka
hur många kommuner finns det i sverige
matematik engelska
logent malmö kontakt
lägenhet landvetter
skolverkets webbaserade handledarutbildning

Strålskyddsföreskrifter för - Region Östergötland

Tillståndet gäller för röntgenutrustning med  Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag i kraft. Den nya lagen med tillhörande förordning och föreskrifter genomför tillsammans EU:s  Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. Ladda ner dokument.


Altia group france
naturstenskompaniet helsingborg

Angående förslaget till ny lag om strålskydd - Sveriges

” Syftet med denna lag är att skydda människors Strålskyddslag och förordning. 2018 kom det en ny lag om strålskydd, med ett utökat ansvar för den som bedriver verksamhet med strålning. Här nedan kan ni läsa den nya lagen. 15 feb 2018 I propositionen 2017/18:94 Ny strålskyddslag föreslås att den nuvarande strålskyddslagen (1988:220) upphävs och ersätts med en ny.