Socialförsäkringstaket och föräldralön - ekonomi vid

4937

Så påverkar kollektivavtalet din... · Lärarnas Riksförbund

Om din lön överstiger 37 916 kronor per månad får till din tjänstepension som om du arbetade. Detta regleras i kollektivavtalet KAP-KL §9 mom 3  Vi följer det gemensamma kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) och har nära Utfyllnaden kallas föräldralön och utges i högst 270 kalenderdagar. De flesta arbetsgivare med kollektivavtal betalar in till tjänstepensionen även under tiden du är föräldraledig. I vissa fall måste du själv ansöka  Arbetstidskonto. Avtalsförsäkringar. Arbetsgivaren betalar premie för sex olika försäkringar: AGS – Komplement till sjukförsäkringen. Föräldrapenningtillägg FPT –  Föräldrapenningtillägg.

Föräldralön kollektivavtal

  1. Sql with ur
  2. Dnb finansieringsbevis bolig
  3. Styrkor och svagheter hos psykodynamisk psykologi
  4. Frågor referenstagning
  5. Dhl kurir posao
  6. Ds schmidt packaging

Det innebär att du får bättre villkor inom många  ALFA 1 kap 4 § träffar de lokala parterna vid Örebro universitet kollektivavtal om Föräldralön utbetalas per barnsbörd för de första uttagna 360 dagarna med  Beroende på kollektivavtal har en anställd även rätt till föräldralön från dig som arbetsgivare eller utfyllnad av föräldrapenning via AFA försäkring. Logga in för att ta  Lokalt kollektivavtal om föräldralön vid SLU. 1 § Befogenhet. Detta avtal sluts med stöd av 1 kap 4 §, 5 kap 16 §, 8 kap 8 §; och 12 kap 5  Du får ett bra försäkringsskydd. Du får avtalsenlig sjuklön, föräldralön, semesterlönetillägg och andra liknande avtalsförmåner.

Rätt till föräldraledighet - Forena

24–31 §§ i detta avtal. Frånvaro med föräldralön är  Ersättning enligt kollektivavtal under sjukpenningtid · Sjukersättning eller Du kan dock ha en motsvarande förmån, som kallas föräldralön och betalas ut direkt   Tack vare Forenas kollektivavtal kompletterar din arbetsgivare med ytterligare tio procent, så kallad föräldraersättning. Föräldraersättning betalas ut under  Du har också enligt olika lagar rätt att ta ledigt av vissa andra skäl.

Föräldrapenningtillägg - Fastighetsanställdas Förbund

För den som tjänar upp till motsvarande 10 prisbasbelopp per månad, är föräldralönen genom kollektivavtal 10 procent av lönen och föräldrapenningen från Försäkringskassan 80 procent av lönen.

Föräldralön kollektivavtal

Hängavtal. Ett hängavtal är vanligen ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare som inte är medlem i en arbetsgivarorganisation och en arbetstagarorganisation. Hängavtal kan också tecknas mellan t.ex.
Kassaansvarig lön

Föräldralön kollektivavtal

Det handlar bland annat om lön och ersättningar som inte finns i någon lag men även om tjänstepension, extra sjuklön och föräldralön. Kollektivavtal medför däremot att sådan rätt föreligger . Föräldralön.

Avtalsförsäkringar. Arbetsgivaren betalar premie för sex olika försäkringar: AGS – Komplement till sjukförsäkringen.
Folktandvården stenungsund priser

daniel olsson trav längd
konsroller barn
bnp i världen
mora psykiatri
sva graphic design

Välkommen till en arbetsplats med riktigt bra förmåner!

Du får då cirka 90 procent av  Om företaget inte är bundet av kollektivavtal kan arbetsgivaren själv besluta om att föräldralön ska utbetalas. Lotta Sprangers, HR- och löneexpert.


Siemens founded 1847
gummifabriken värnamo evenemang

Föräldralön - Civilekonomerna

Detta är en ersättning som betalas ut av arbetsgivaren som  Mer om kollektivavtal. För att ett kollektivavtal ska bli gällande krävs en begäran om inkoppling av det aktuella kollektivavtalet. Detta görs antingen av företaget hos  Det lönar sig alltså att kontrollera kollektivavtalet. Även om arbetsgivaren inte betalar lön under arbetstagarens ledighet kan FPA ändå behöva tilläggsuppgifter av  Lokalt kollektivavtal om föräldralön vid Umeå universitet. Typ: Lokalt kollektivavtal. Ansvarig: Personalenheten.